Aby przesunąć kawałek układanki kliknij na niego lewym klawiszem myszki i przeciągnij. Podwójne kliknięcie obraca element.