KARYKARURY

Na pocz±tek proponuję kilka rysunków kreski Andrzeja Mleczki i K. Urbanowicza

14 Kb

13 Kb

21 Kb

14 Kb

14 Kb

13 Kb

12 Kb

14 Kb

¬ródło: Powyżej zamieszczone rysunki Andrzeja Mleczki pochodz± ze tej strony.